DERFOR

må du velge Askeladden Boats

Stivere og mer solid bygget

Skrogets innebygde avstivere (stringers) er dimensjonert for å tåle de ekstreme belastningene av krapp norsk fjordsjø.

 • Skrogets innebygde avstivere (stringers) er dimensjonert for å tåle de ekstreme belastningene av krapp norsk fjordsjø.
 • Tykkere skroglaminat gir sammen med bedre stivhet, samlet sett en langt sikrere båt hvor du kan føle deg trygg ombord.
 • Komponenter er skrudd og limt fast for å hindre at de løsner under bruk. Alle steder hvor noe skal festes ligger det innstøpt tre eller metall slik at skruer får maksimalt feste.
 • Bedre soliditet betyr også lengre levetid og bedre annenhåndsverdi. 

Høyere og bredere i forhold til lengde

Askeladden har gjennomgående større innvendig volum enn sine konkurrenter.

 • Askeladden har gjennomgående større innvendig volum enn sine konkurrenter.
 • Det gir bedre plass, og mer båt for pengene.
 • Høyere båt betyr også høyere fribord og bedre sikkerhet for alle om bord.
 • Dette gir også bedre selvlensing ved at innvendig dørk ligger høyere i.f.t. havet.
 • OBS! Flytegaranti på landstedsbåter Askeladdenbåter opptil 6 meter er fylt med polyurethanskum. Det gjør at de flyter selv med motor, alle om bord og helt full av vann. Polyurethanskum er skrogavstivende, støydempende og olje-/bensinbestandig.

Kvalitet i alle detaljer betyr bedre sikkerhet til sjøs!

Askeladden har stor respekt for sikkerhet på sjøen

 • Askeladden har stor respekt for sikkerhet på sjøen.
 • Derfor er alle deler og utstyrsdetaljer av høyverdig kvalitet.
 • I tillegg gjøres all montasje etter nøye beskrevne kvalitetsnormer.
 • Eksempler på viktige komponenter er alle skroggjennomføringer. Her brukes utelukkende de beste beslag og kraner som både skrues og limes fast med høyteknologisk limstoff. Slanger festes bl.a. med doble slangeklemmer.
 • Alt dette vitner om Askeladdens gjennomførte sikkerhetstenkning som er bygget på mer enn 100 års erfaring.

Godkjent i henhold til Sjøfartsdirektoratets krav

Fritidsbåter CE-merkes etter kategorier m.h.t sjødyktighet

 • Fritidsbåter CE-merkes etter kategorier m.h.t. sjødyktighet.
 • Askeladden tilfredstiller med god margin den CE-merking båten har fått.
 • Viktige elementer i båten som dimensjonering av skrog, stabilitet, sikkerhet mot vannfylling og opp-drift er underlagt egne bedriftsinterne standarder som går utover minste kravene i ISO standardene i CE-regelverket. Derfor er en Askeladden båt sterkere, mer stabil og sikrere.
 • Dette er gjort for din sikkerhets skyld og for at du skal føle deg trygg for at båten tåler de forhold den er klassifisert for.
 • Garantert kvalitet: 5 års skroggaranti

Konstruert for regn, vind og sjøsprøyt

De ferdes ikke på sjøen i bare solskinn og vindstille. Det kan bli sjø, regn og blæst.

 • Du ferdes ikke på sjøen i bare solskinn og vindstille. Det kan bli sjø, regn og blæst.
 • Alle Askeladden har stor dreneringskapasitet for overvann.
 • Kalesjeløsningene er kraftige, smarte og tar også særlig hensyn til bruk i dårlig vær.
 • Askladden P-serie har foroverlente frontruter som beskytter mot reflekser og bedrer sikten i mørke, samtidig som kraftige vindusviskere holder den fri for vann. Alle er tilrettelagt for defroster og front-rute spyling, for optimal sikt under alle forhold.
 • Luker og dører har paknings- og låsesystemer som hindrer vanninntrengning.
 • Verdifulle detaljer som gjør deg trygg om bord, selv når forholdene blir røffe.

Trygg fortøyning og sikker ombord-/ilandstigning 

Utstyrt med kraftige fortøyningspullerter for springfortøyning

 • Utstyrt med kraftige fortøyningspullerter med plass til tykkere tauverk.
 • P-serien har i tillegg egne sidepullerter for springfortøyning.
 • Innvendige stigtrinn letter oppstigning til dekket.
 • Brede dolbord og kraftige rails til å holde seg fast i.
 • Det gir trygg gange rundt båten selv om den ikke ligger helt rolig.
 • Pulpit med åpning i baugen gjør at du slipper å klyve over.
 • Vindskjermbåter har åpningsbar dør i skjermen, som gir enkel ombord-/ilandstigning over fordekket