Därför

måste ni välja Askeladden Boats

Styvare och mer solid konstruktion

Skrovets inbyggda stringers är dimensionerade för att tåla de extrema påfrestningarna från hård sjö.

 • Det tjockare skrovlaminatet ger tillsammans med bättre styvhet en mycket säkrare båt som du kan känna dig trygg ombord på.
 • Komponenterna är skruvade och limmade på plats för att förhindra att de lossnar under användning. På alla fästpunkter finns inlagt trä eller metall så att skruvarna får maximalt fäste.
 • Förbättrade solida egenskaper betyder också längre livstid och ett bättre andrahandsvärde.

Högre och bredare i förhållande till längden

Askeladden har genomgående en större invändig volym än konkurrenterna.

 • Det innebär både bättre plats och mer båt för pengarna.
 • En högre båt innebär också ett högre fribord och ökad säkerhet för alla ombord.
 • Detta innebär även en förbättrad självlänsning tack vare att den invändiga durken ligger högre ovanför havsytan.
 • OBS! Flytgaranti på fritidsbåtar. Askeladdens båtar på upp till sex meter är fyllda med polyuretanskum. Tack vare detta flyter de även med motor, med alla ombord och helt vattenfyllda. Polyuretanskum är uppstyvande, stötdämpande och tål olja/bensin.

Kvalitet in i minsta detalj betyder bättre säkerhet till sjöss!

Askeladden hyser stor respekt för säkerheten på sjön

 • Därför håller alla våra delar och utrustningsdetaljer förstklassig kvalitet.
 • Dessutom görs all montering i enlighet med noga beskrivna kvalitetsnormer.
 • Exempel på viktiga komponenter är alla skrovgenomföringar. I dessa fall använder vi uteslutande de allra bästa beslagen och kranarna som både skruvas och limmas fast med högteknologiskt lim. Slangar fästs bl.a. med dubbla slangklämmor.
 • Allt detta vittnar om Askeladdens genomarbetade säkerhetstänkande som bygger på mer än 100 års erfarenhet.

Godkänt enligt Sjöfartsverkets krav

Fritidsbåtar CE-märks efter kategorier med hänsyn till sjöduglighet

 • Askeladden uppfyller med god marginal den CE-märkning som båten har fått.
 • Viktiga element i båten som dimensionering av skrov, stabilitet, säkerhet gentemot vattenfyllning och uppdrift är underkastade företagsinterna standarder som överträffar minimikraven i ISO-standarderna i CE-regelverket. Tack vare detta är Askeladden en starkare, stabilare och säkrare båt.
 • Detta görs för din säkerhet och för att du ska känna dig trygg med att båten tål de förhållanden som den är klassificerad för.
 • Garanterad kvalitet: 5 års skrovgaranti

Konstruerad för regn, vind och sjösprut

Det är inte alltid solsken och vindstilla när du är ute på sjön. Det kan även bli sjögång, regn och blåst.

 • Alla båtar från Askeladden har stor dräneringskapacitet för vatten som kommer ovanifrån.
 • Kapellösningarna är kraftiga, smarta och tar också extra hänsyn till användning i dåligt väder.
 • Askeladdens P-serie har framåtlutande frontrutor som skyddar mot reflexer och förbättrar sikten i mörker, samtidigt som kraftiga vindrutetorkare håller dem fria från vatten. Alla frontrutor är förberedda för defroster och vindrutespolning för optimal sikt under alla förhållanden.
 • Luckor och dörrar har packnings- och låssystem som förhindrar att vatten tränger in.
 • Värdefulla detaljer som gör dig trygg ombord, även i tuffa förhållanden.

Trygg förtöjning och säker ombord-/ilandstigning

Utrustad med kraftiga förtöjningspollare för springförtöjning

 • P-serien har dessutom egna sidopollare för springförtöjning.
 • Invändiga trappsteg gör det enklare att ta sig upp på däck.
 • Breda skarndäck och kraftiga räcken att hålla sig fast i.
 • Det gör det tryggt att ta sig runt båten även om den inte ligger helt stilla.
 • Räcke med öppning i bogen gör att du slipper kliva över.
 • Båtar med vindskärm har öppningsbar dörr i skärmen, vilket gör det enkelt att kliva ombord/gå i land över fördäcket.