Askeladden C-COMMAND

Navigasjon, informasjon, management og entertainment integrert i én stor multifunksjonsskjerm!

Navigasjonsskjermer har blitt en industristandard på nye fritidsbåter i alle størrelser. Trenden har gått mot større og større skjermer, men integrasjonen mot båtenes øvrige hovedsystemer har uteblitt. Dette har Askeladden og Nextfour Group ønsket å gjøre noe fundamentalt med. Sammen har vi derfor utviklet det nye, banebrytende ASKELADDEN C-COMMAND systemet – som introduseres for første gang sammen med Askeladden C83 Cruiser TSI. Tesla har vist vei for bilbransjen, med sine store multifunksjonsskjermer. Askeladden og Nextfour Group ønsker å gjøre det samme for båtbransjen.

Askeladden C-COMMAND - Bærebjelken i ASKELADDEN C-COMMAND er en stor 16’’ touchskjerm med fjernkontroll.