Oppdatering av status hos Askeladden relatert til koronapandemien

Pandemien har påvirket oss alle i over et år. Når vi nå går inn i båtsesongen er det viktig for oss å holde våre kunder oppdatert på hvordan pandemien har påvirket vår bransje og vår egne virksomhet.
Dessverre er vår leveringspresisjon av båter og deler blitt kraftig påvirket av pandemien. Vi jobber så hardt vi kan for å minimere forsinkelsene, men utfordringene ligger i stor grad utenfor vår kontroll.

Vi mener at å være så transparente som mulig overfor våre kunder er det eneste rette i en slik situasjon, og vi ønsker med dette å gi dere et innblikk i hvilke utfordringer som har ført til forsinkelser i leveransene:

Hele produksjonsapparatet vårt er delt opp i kohorter bestående av maksimum 8 personer, noe som har vist seg å være av helt avgjørende betydning for å kunne håndtere pandemien.
Vi har i løpet av høsten 2020, samt vinteren og våren 2021, hatt flere utbrudd av Covid-19 i produksjonsmiljøet, som har ført til at flere slike 8-manns kohorter har måtte settes i karantene for å isolere og begrense smitteutbrudd. Utover dette har det også vært generelt høyere fravær, hovedsakelig relatert til periodevis stenging av barnehager og skoler som krever at omsorgspersoner må bli hjemme fra jobben.

Det har vært – og er fortsatt – store utfordringer med leveringspresisjonen og tilgangen på innsatsvarer til båtproduksjon. Noe av disse utfordringen er spesifikke for båtbransjen, mens andre skyldes generelle globale problemer, som mangelen på konta i nere i Asia, og manglende global tilgang på semiconductors. Denne globale chipmangelen berører alt fra husholdningsartikler til hvitevarer, biler, utenbordsmotorer og båter.

Som om ikke dette var nok så ble vi også berørt av ulykken med containerskipet Ever Given i Suezkanalen. Om bord på dette skipet, som fortsatt ligger i arrest, er det et betydelig antall containere som inneholder komponenter og utenbordsmotorer som tilhører Askeladden-båter.

Hva betyr dette for våre kunder?

Samlet har alle disse problemene ført til at vi helt fra sent på høsten 2020 og videre utover vinteren og våren 2021 har akkumulert en ikke ubetydelig forsinkelse i leveransene av våre båter.

Forsinkelsene våre ligger nå på mellom 3 til 6 uker avhengig av modell, noe som er en betydelig forsinkelse nå når vi står i startgropen til båtsesongen.

Askeladden har nylig oppdatert leveringsterminen på alle båter som gjenstår å levere før vi stenger ned for sommeren.
Kontakt din lokale Askeladden forhandler for oppdatert leveringsstatus på din båt!

Vi beklager

I Askeladden er vi lidenskapelig opptatt av båt og båtliv. Vårt mål er å levere gode opplevelser på sjøen. Når vi ikke klarer det- og i tillegg står maktesløse igjen, blir disse forsinkelsene en tung bør på våre skuldre. Å være forsinket med leveringer i januar, februar og mars kan tolereres og aksepteres. Det er ikke prima sesong, og antall dager på sjøen er få – for de aller fleste.

Når vi nå er forsinket i mai, juni og juli blir det straks et større og mer prekært problem. Å ikke få båten levert til sesongstart er en krise for våre kunder, og en krise for oss som båtprodusent – og båtmennesker. Dette er noe vi kjenner på kroppen.

Vi vil gjerne beklage vår manglende leveringspresisjon og forsinkelser overfor dere som nå venter på deres Askeladden-båter, som dere trolig har bestilt i god tid før båtsesongen. Vi deler deres frustrasjon.

Hva skjer videre?

Den gode nyheten er at alle vil få sine Askeladden båter i løpet av sommeren selv om noen av dere vil oppleve forsinkelser på et betydelig antall uker.

Et lite plaster på såret er at dere alle har gjort svært gode kjøp økonomisk. Mangelen på innsatsvarer til båtproduksjon har satt i gang en prisspiral, og det forventes en betydelig økning i priser på båter og utenbordsmotorer frem mot neste sommer.

Med håp om en god båtsommer,