Region: Trøndelag

Jomar Halsan AS

Vi tilbyr nye og brukte fritidsbåter, motorer og båthengere.

Lundamo Auto AS

Lundamo Auto ble etablert i 1986. I 1997 ble vi Erling Sande sin hovedforhandler i Sør-Trøndelag.

Eiksenteret i Namsos AS

Velkommen til vårt Eiksenter i Navarveien på Spillum! Eiksenteret Namsos som er Valtra- og MF-forhandler, og har eksistert i Namsos (Namdalen) sammenhengende fra 1952. Vi betjener området fra Osenkorsen i sør til Bindalsfjorden i nord.