Redegjørelse Åpenhetsloven

19. juni 2023

Askeladden Boats AS virksomhet og driftsområde

Askeladden Boats AS utvikler, markedsfører og selger merkevaren Askeladden fritidsbåter i Norden. Produksjonen utføres av samarbeidspartner og underleverandør Model Art Sp. Z o.o. NIP 741-18-95-516 lokalisert i Ostroda Polen.

Utover dette driver selskapet maritim detaljist virksomhet rettet hovedsakelig mot det lokale fritidsbåtmarkedet lokalisert på Nedre Askvik 85, 5217 Hagavik under markedsnavnet Båtens Best. Virksomheten består av salg av Askeladden båter, Suzuki og Mercury utenbordsmotorer samt båtutstyr. Selskapet levere også følgende tjenester til det lokale fritidsbåtmarkedet. Motorverksted, plastverksted og vinterlagring av fritidsbåter.

Selskapets leverandører er i all hovedsak Norske eller EU land lokaliserte. Selskapets kunder er i hovedsak Norske eller Nordiske.

Retningslinjer og rutiner

Retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er under etablering.

Våre aktsomhetsvurderinger

Våre aktsomhetsvurderinger har så langt ikke avdekket faktiske negative konsekvenser noe vi foreløpig knytter til at våre leverandører og kunder er Norske, Nordiske og Europeiske.

Tiltak

Så langt har vi ikke avdekket negative konsekvenser og har følgelig ikke iverksatt tiltak.

Innsyn

For innsyn kan du kontakte oss på innsyn@askeladden.no.